GỌI CHO CHÚNG TÔI: 19001238

Báo giá gói dịch vụ Cloud PBX – vCloudPBX™

Module tính năng và cước phí các gói dịch vụ Cloud PBX – vCloudPBX™ - giải pháp thiết lập tổng đài nội bộ doanh nghiệp PBX không đầu tư phần cứng tổng đài
Gói dịch vụ vCloudPBX A
(2-4 ext)
vCloudPBX B
(5-8 ext)
vCloudPBX C
(9-16 ext)
vCloudPBX D
(17-20 ext)
Phí ban đầu  
Thiết lập hệ thống & training call 19001238 call 19001238 call 19001238 call 19001238
Phí hàng tháng
Duy trì dịch vụ 350.000đ/tháng 630.000đ/tháng 990.000đ/tháng 1.250.000đ/tháng
Tính năng các gói
Số lượng máy nhánh (extensions) 2-4 5-8 9-16 17-20
Tính năng PBX
Hỗ trợ đăng ký số điện thoại riêng (DID) check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ đăng ký đầu số 1900, 1800 check-16 check-16 check-16 check-16
Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR) check-16 check-16 check-16 check-16
Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display) check-16 check-16 check-16 check-16
Chuyển cuộc gọi (Trafer Call) check-16 check-16 check-16 check-16
Nhạc chờ (Music On Hold) check-16 check-16 check-16 check-16
Đặt Password (PIN) cho các cuộc gọi ra check-16 check-16 check-16 check-16
Định tuyến cuộc gọi vào ra theo thời điểm (Time Condition) check-16 check-16 check-16 check-16
Bắt cuộc gọi (Call Pickup) check-16 check-16 check-16 check-16
Chận cuộc gọi (Blacklist) check-16 check-16 check-16 check-16
Nhóm đổ chuông (Ring Group) check-16 check-16 check-16 check-16
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call)  X check-16 check-16 check-16
Phân phối cuộc gọi vào (ACD)  X check-16 check-16 check-16
Kết nối nhiều văn phòng (MultiSite)  X check-16 check-16 check-16
Hộp thư thoại để lại lời nhắn  X check-16 check-16 check-16
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference)  X 1 room 1 room 2 room
Hỗ trợ module quản lý ghi âm cuộc gọi (*)
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra check-16 X check-16 check-16
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web check-16 check-16 check-16 check-16
Hỗ trợ module quản lý Billing người dùng (*)
Cấp PIN Code sử dụng điện thoại đối với mỗi nhân viên khi gọi ra check-16 check-16 check-16 check-16
Giới hạn tiền cước tối đa được phép sử dụng cho từng nhân viên check-16 check-16 check-16 check-16
Số tài khoản người dùng (user) được cấp PIN Code 10 users 15 users 20 users 25 users
Thống kê báo cáo theo thởi điểm (ngày, tháng, năm), theo nhân viên, theo số chủ gọi, số bị gọi… check-16 check-16 check-16 check-16
In báo cáo tính cước theo thống kê tùy chọn check-16 check-16 check-16 check-16
Tự động tính cước và cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng điện thoại nhân viên check-16 check-16 check-16 check-16
Quản lý dễ dàng thông qua giao diện web check-16 check-16 check-16 check-16
Phí cộng thêm nếu có
Quản lý ghi âm cuộc gọi thời hạn 30 ngày (optional) 500.000đ/tháng 750.000đ/tháng 850.000đ/tháng 950.000đ/tháng
Quản lý Billing người dùng gọi ra (optional) 200.000đ/tháng 350.000đ/tháng 550.000đ/tháng 750.000đ/tháng
Phí mở rộng thêm máy nhánh Extension 100.000đ/tháng 120.000đ/tháng 130.000đ/tháng 140.000đ/tháng
Ghi chú:
-Module có đánh dấu (*) là module tùy chọn cộng thêm, có tính phí
- Thay đổi cài đặt lời chào IVR:100.000đ/ lần

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Email info@mitek.vn
Hotline: (+84)19001238 – Tel: (+84)8 5404 1919/  0909657477 (Mr.Tuấn)