GỌI CHO CHÚNG TÔI: 19001238

Cước đăng ký dịch vụ đầu số 1900 FPT

Phương thức tính cước:

Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ 1900 nhằm mục đích cung cấp thông tin, thương mại, giải tríthì khi sử dụng dịch vụ 1900 khách hàng sẽ phải trả cước cài đặt dịch vụ ban đầu cho nhà cung cấp dịch vụ và hàng tháng khách hàng sẽ được nhận về phần cước kết nối kết xuất theo quy định. Nhà cung cấp dịch vụ dựa trên lưu lượng đến số dịch vụ 1900 của khách hàng để phân chia cước. Cước cài đặt được trả một lần khi thiết lập dịch vụ và được quy định như sau:

Phí đấu nối hòa mạng: 1,650,000 VNĐ/1 đấu số/ 1 lần đấu nối ( đã bao gồm VAT) 

Phí thuê bao: 440,000 vnđ ( đã bao gồm VAT)

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ 1900 6xxx (x= 0-9)
Loại dịch vụ Dãy số Cuộc gọi từ Giá cước
(đồng, có VAT)
Mức phân chia
(đồng, có VAT)
Chăm sóc Khách hàng -
Dịch vụ bình chọn giải trí
và thương mại
Mức 1: 190060xx Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh, di động toàn quốc 1,000 260
Mức 2: 19006100 – 19006129 2,000 620
Mức 3: 19006130 – 19006159 3,000 1,020
Mức 4: 190062xx 5,000 1,900
Mức 5: 19006160-19006199 8,000 3,040
Mức 6: 190065xx 10,000 4,000
Mức 7: 190067xx, 190069xx 15,000 6,000

Điều kiện thu hồi 1900: tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp (kể từ thời điểm kích họat dịch vụ) thấp hơn mức dưới đây :

    o   Đối với các đầu số Mức 1 5 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 2 8 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 3 10 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 4 20 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 5 30 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 6 50 triệu đồng
    o   Đối với các đầu số Mức 7 80 triệu đồng

Phương thức tính cước:  1+1

 

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Email info@mitek.vn
Hotline: (+84)19001238 – Tel: (+84)8 5404 1919/  0909657477