GỌI CHO CHÚNG TÔI: 19001238

Posts Tagged: "Dịch vụ BPO"

Contact center - CSKH

BPO và xu hướng thuê ngoài nhân sự

Có nhiều cách nói khác nhau về BPO trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài qui trình kinh doanh” hoặc “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Dịch vụ thuê ngoài”, ...

Read More